Termer

Antiapnéskena (AAS), apnéskena, snarkskena: Skena som drar fram underkäken och därmed hjälper till med att tungan inte faller bakåt och täpper till luftvägarna.

Apné: Andningsuppehåll, andningsstillestånd i mer än 10 sekunder.

Bettskena: En skena man får via tandläkare när man pressar/gnisslar tänder.

CPAP: En apparat/andningsmask som åstadkommer ett övertryck i de övre luftvägarna och på så sätt håller andningsvägarna öppna.

Habituell snarkning: Mer eller mindre regelbunden snarkning.

Hypopné: Minskat luftflöde med minst 50% i mer än 10 sekunder.

Munandning: De flesta som snarkar andas genom munnen. Tungan faller bakåt och försvårar luftflödet.

Näsandning: Man sover lugnare. 

Obstruktiv: Tilltäppande, stoppande, förhindrande.

OSA: Obstruktiv sömnapné innebär att man har upprepade andningsuppehåll i sömnen.

OSAS: Obstruktiv sömnapnésyndrom innebär att man kan påvisa andningsstörningen under sömn.  Diagnosen innebär ökad risk för hjärt-/kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes II.

Situationsbetingad snarkning: Människor som snarkar i vissa situationer, när man druckit alkohol, är extremt utmattad, vid viss medicinering, förkyld eller bara täppt i näsan av andra orsaker.

Snarkljud: Vibration, vävnader som vibrerar i de övre luftvägarna.

Social snarkning: Snarkning utan andningsuppehåll eller färre än fem andningsuppehåll (apnéer) per sömntimme. Social snarkning kan efter hand utvecklas till sömnapnésyndrom som klassas som en sjukdom och behöver behandlas.

 

Normala värden
färre än 5 andningsuppehåll per sömntimme.

Lindrig sömnapné
5-15 andningsuppehåll per sömntimme.

Måttlig sömnapné 
16-30 andningsuppehåll per sömntimme.

Grav sömnapné 
från 30 andningsuppehåll per sömntimme.

 

 

2018-04-25
 

Eezyflow by Anti-Snore
Partner Sweden AB
Lyckornas Väg 11

139 53 Värmdö, Sweden
Org.nr. 556800-8865
Momsreg.nr SE556800886501

    Frågor och svar

• Om Företaget
Kontakta oss
 
Support 

 

 Köpvillkor & information
• Personuppgiftslagen
• Sortiment

        
   All rights reserved / © Copyright Eezyflow by Anti-Snore Partner Sweden AB 2015 - 2017