• Ring til kundeservice: +46 8 636 50 30
  • I tilfælde af social snorken
  • Med friere luftveje reduceres/elimineres snorken
  • Patenteret svensk opfindelse
  • CE-mærket medicinsk udstyr
  • Fremstillet i Sverige og Danmark
  • Et håndværk

 

Eezyflow® sovkrage - Vid social snarkning
Med friare luftvägar reduceras/elimineras snarkning

Eezyflow ger en luftig känsla, är fysiologiskt utformad, mjuk och tryckavlastande, inställningbar i höjdled samt fjädrande. Snarkljudet reduceras/elimineras i olika grad beroende anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. 

Näsandning: Näsan renar, temperaturreglerar och befuktar inandningsluften. Man får bättre syresättning och sover lugnare.

Social snarkning: Snarkning utan andningsuppehåll eller färre än fem andningsuppehåll (apnéer) per sömntimme. Social snarkning kan efter hand utvecklas till sömnapnésyndrom som klassas som en sjukdom och behöver behandlas.

Råd för egenvård - Sömnspecialister menar att det är bra att man ibland testar flera metoder samtidigt för att uppnå det bästa resultatet. Klicka här och se vad professionen rekommenderar>

Eezyflows 
historia

Jag har levt med snarkare sedan 10-årsåldern. Ljudnivån var stundtals olidlig. Detta bidrog till frustration och många nätter på soffor, i barnkammare och stundtals sov jag under bar himmel i skärgården... Läs mer>