Eezyflow sovkrage - Med friare luftvägar reduceras snarkning 

Nytt ordinarie pris 1655:- inkl. moms >

”Social snarkning” innebär snarkning utan andningsuppehåll (apnéer) - eller färre än fem per sömntimme. Social snarkning kan efter hand utvecklas till sömnapnésyndrom som är klassad som en sjukdom, vilket behöver behandlas. 

Eftersom vibrationerna vid snarkning ofta medför en viss svullnad i svalget bör man pröva en ny metod/
behandling i åtminstone några veckor innan man avfärdar den. Kan även kombineras med snarkskena.

 

Bättre sömn - Bättre liv! Eezyflow sovkrage ger möjlighet till friare luftvägar på ett bekvämt sätt. Snarkljudet reduceras i olika grad beroende anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat.

Eezyflow rekommenderas endast vid social snarkning, finns misstanke om sömnapné (andningsuppehåll) bör man kontakta en sömnklinik för en sömnutredning och effektiv behandling.

 

Sätt på kragen på rätt sätt

Det är väldigt viktigt hur man sätter på sig sovkragen och att man håller händerna på rätt sätt för att den ska kunna reducera snarkning. Instruktioner finns under fliken bruksanvisning. Läs mer >

Även i handbok/bruksanvisning på sidorna 10 och 11 som medföljer vid eventuellt köp.

 

 

 

 
2018-03-25
 

Eezyflow by Anti-Snore
Partner Sweden AB
Lyckornas Väg 11

139 53 Värmdö, Sweden
Org.nr. 556800-8865
Momsreg.nr SE556800886501

    Frågor och svar

• Om Företaget
Kontakta oss
 
Support 

 

 Köpvillkor & information
• Personuppgiftslagen
• Sortiment

        
   All rights reserved / © Copyright Eezyflow by Anti-Snore Partner Sweden AB 2015 - 2017