• Bättre sömn - Bättre liv!
  • Med friare luftvägar reduceras/elimineras snarkning
  • Patenterad svensk uppfinning
  • Tillverkning i Sverige och Danmark

Eezyflow sovkrage -
Med friare luftvägar reduceras/elimineras snarkning

Eezyflow sovkrage - Mycket mjuk och tryckavlastande, ger friare luftvägar på ett bekvämt sätt. Snarkljudet reduceras/elimineras i olika grad beroende anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. 

Rekommenderas vid ”social snarkning” vilket innebär snarkning utan andningsuppehåll (apnéer) - eller färre än fem per sömntimme. Finns misstanke om sömnapné (andningsuppehåll) bör man kontakta en sömnklinik för en sömnutredning.

Vibrationerna vid snarkning medför ofta en viss svullnad i svalget därför bör man pröva en ny metod/behandling i åtminstone några veckor innan man avfärdar den. Kan även kombineras med snarkskena.

Råd för egenvård - Sömnspecialister menar att det är bra att man ibland testar flera metoder samtidigt för att uppnå det bästa resultatet. Klicka här och se vad professionen rekommenderar> 

Eezyflow's långa historia

Jag har levt med snarkare sedan 10-årsåldern. Ljudnivån var stundtals olidlig. Detta bidrog till frustration och många nätter på soffor, i barnkammare och stundtals sov jag under bar himmel i skärgården... Läs mer>

Instruktionsfilm

Det är väldigt viktigt hur man sätter på sig sovkragen och att man håller händerna på rätt sätt. Instruktioner finns även under fliken bruksanvisning. Läs mer>